Kontakt

kontakt

Obchodné meno: Prvý aukčný, záložný a správcovský dom, s.r.o.
Sídlo: ul. Mateja Bela 2, 984 01, Lučenec

IČO: 46224880

mail: info@drazby-aukcie.sk
web: www.drazby-aukcie.sk

Kontakty

Ing. Iveta Kvapilová
výkonná riaditeľka
mob: +421 905 517 866
mail: kvapilova@drazby-aukcie.sk
Marcela Priadková
mob: +421 948 244 115
mail: priadkova@drazby-aukcie.sk
Vlasta Kováčová
mob: +421 908 938 466
mail: kovacova@drazby-aukcie.sk