Dražby

Pozemok nachádzajúci sa v obci Pôtor


Kód: 2/2015
Ulica: Pôtor
Mesto: Pôtor
PSČ: 99103
Kraj: Banskobystrický
Najnižšie podanie: 36.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 3.610,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.100,00 €
Typ dražby: pozemok
Miesto konania dražby: Obec Pôtor, 10.9.2015
Termín obhliadky č.1: 04.08.2015 o 16:00
Termín obhliadky č.2: 10.08.2015 o 16:00
Výsledok dražby: prebieha
viac

jednopodlažný rodinný dom


Kód: 1/2015
Ulica: Moyzesova č.124/23
Mesto: Fiľakovo
PSČ: 98601
Kraj: Banskobystrický
Najnižšie podanie: 14.250,00 €
Dražobná zábezpeka: 1.500,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14.250,00 €
Typ dražby: dom
Miesto konania dražby: mestský úrad Fiľakovo, 10.9.2015
Termín obhliadky č.1: 04.08.2015 o 16:00
Výsledok dražby: prebieha
viac

3 izbový byt v Hajnáčke


Kód: 2014/01
Ulica: č. 202
Mesto: Hajnáčka
PSČ: 98033
Kraj: Banskobystrický
Najnižšie podanie: 7.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 710,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7.100,00 €
Typ dražby: byt
Miesto konania dražby: Obecný úrad Hajnáčka dňa 21.02.2014 o 10:00 h
Termín obhliadky č.1: 07.02.2014 o 10:00
Výsledok dražby: vydražené
viac