3 izbový byt v Hajnáčke

3 izbový byt v Hajnáčke

VYDRAŽENÉ V 1. KOLE.

 

Nehnuteľnosť sa nachádza na katastrálnom území v okrese Rimavská Sobota , v obci Hajnáčka, katastrálne územie Hajnáčka, kastrálny odbor na LV č.1126 ako :

  • byt č.2 na 1.poschodí, vchod 1 bytového domu so súpisným  č. 202  na pozemku /parcele /CKN par.č.69/2
  • ostatné plochy  na pozemku / parcele / CKN par.č  67  o výmere 360 m2
  • zastavané plochy a nádvoria na pozemku /parcele / CKN par.č.68 o výmere 378 m2
  • zastavené plochy a nádvoria na pozemku /parcele/ CKN par.č.69/1 o výmere 1090 m2
  • zastavené plochy a nádvoria na pozemku /parcele / CKN par.č.69/2 o výmere 224 m2

Bytový dom súp. č. 202 je murovaný bytový dom z tehál s plochou strechou. Dom má jedno podzemné podlažie a 2 nadzemné podlažia. Schody sú železobetónové monolitické, povrch schodov je z PVC. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Bytový dom je napojený na jestvujúce inžinierske siete (voda, kanalizácia, el.energia).

 

Byt č. 2 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, hala, kúpeľne, špajza, balkón a pivnice umiestnenej na prvom podzemnom podlaží. Úpravu vnútorných povrchov tvoria štukové omietky, keramické obklady sú v kuchyni, kúpeľni a WC. Dvere sú hladké. Podlahy v izbách a v hale sú PVC, v kúpeľmi a WC je keramická dlažba. Byt je vykurovaný ÚK, radiátory sú oceľové. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Vnútorný rozvod je studenej aj teplej vody z inštalačnej stupačky do kuchyne, kúpeľne a WC. Vnútorná kanalizácia je do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a z WC. Bytové jadro je murované. V kúpeľni je osadená vaňa, rohová plastová, keramické umývadlo, WC je kombi. Batérie sú pákové. Okná na byte sú drevené, zdvojené. Z obývacej izby a kuchyne je balkón.

Kód: 2014/01
Ulica: č. 202
Mesto: Hajnáčka
PSČ: 98033
Kraj: Banskobystrický
Najnižšie podanie: 7.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 710,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7.100,00 €
Typ dražby: byt
Miesto konania dražby: Obecný úrad Hajnáčka dňa 21.02.2014 o 10:00 h
Termín obhliadky č.1: 07.02.2014 o 10:00
Výsledok dražby: vydražené

Fotogaléria predmetu dražby:Súbory na stiahnutie:

Oznamenie_o_dobrovolnej_drazbe.doc

späť

Mám záujem o túto ponuku

V prípade záujmu o túto ponuku, prosím vyplňte dole uvedený formulár.
(Polia označené * ste povinný vyplniť)
ANTISPAMOVÁ OCHRANA: Pred osolaním Vašej žiadosti prosím umiestnite v dolnej časti formulára ľavý štvorec do pravého.